EIE - HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%1.56

Son Bir Hafta
%0.68

Son Bir Ay
%7.79

Son Üç Ay
%22.60

Son Bir Yıl
%111.25

Son Üç Yıl
%583.15

Son Beş Yıl
%1,086.55
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%68.77

Devlet Tahvili
%1.1

Döviz Kamu İç Borçlanma Araçları
%2.5

Finansman Bonosu
%0.17

Özel Sektör Tahvili
%1.79

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%1.56

Takasbank Para Piyasası
%0.23

Mevduat TL
%6.41

Ters Repo
%2.41

Yatırım Fonları Katılma Payları
%12.34

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%2.72

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...