EIB - QİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.03

Son Bir Hafta
%0.85

Son Bir Ay
%6.04

Son Üç Ay
%13.28

Son Bir Yıl
%64.99

Son Üç Yıl
%215.25

Son Beş Yıl
%413.38
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%10.86

Devlet Tahvili
%2.47

Finansman Bonosu
%28.03

Özel Sektör Tahvili
%1.33

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%0.81

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
%7.82

Takasbank Para Piyasası
%19.44

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%1.27

Mevduat TL
%3.89

Ters Repo
%0.63

Yatırım Fonları Katılma Payları
%19.85

Diğer Tefas
%3.6

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...