EDU - İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.09

Son Bir Hafta
%0.98

Son Bir Ay
%4.27

Son Üç Ay
%17.66

Son Bir Yıl
%0.00

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Özel Sektör Tahvili
%6.56

Mevduat TL
%48.44

Ters Repo
%24.56

Yabancı Kamu Borçlanma Araçları
%6.22

Yatırım Fonları Katılma Payları
%7.36

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%6.86

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...