EDU - İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.33

Son Bir Hafta
%0.78

Son Bir Ay
%4.47

Son Üç Ay
%14.12

Son Bir Yıl
%74.58

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%13.94

Özel Sektör Tahvili
%6.5

Mevduat TL
%30.04

Ters Repo
%28.59

Yabancı Kamu Borçlanma Araçları
%6.03

Yatırım Fonları Katılma Payları
%7.41

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%7.49

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...