DPK - DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.12

Son Bir Hafta
%0.85

Son Bir Ay
%3.54

Son Üç Ay
%10.38

Son Bir Yıl
%40.48

Son Üç Yıl
%107.87

Son Beş Yıl
%164.17
Loading...
Yükleniyor...
Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%0.75

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%79.13

Katılma Hesabı TL
%18.33

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%0.96

Diğer Tefas
%0.83

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...