DMG - DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.51

Son Bir Hafta
%0.94

Son Bir Ay
%7.03

Son Üç Ay
%11.35

Son Bir Yıl
%51.74

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
%1.8

Takasbank Para Piyasası
%2.04

Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
%4.12

Mevduat TL
%0.28

Mevduat Döviz
%0.38

Kıymetli Madenler
%1.54

Yabancı Borsa Yatırım Fonları
%64.85

Yatırım Fonları Katılma Payları
%3.83

BYF Katılma Payları
%21.12

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.04

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...