DMG - DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.08

Son Bir Hafta
%3.53

Son Bir Ay
%9.96

Son Üç Ay
%10.49

Son Bir Yıl
%71.06

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Döviz Kamu İç Borçlanma Araçları
%5.27

Finansman Bonosu
%1.03

Takasbank Para Piyasası
%0.22

Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
%4.72

Mevduat TL
%0.37

Mevduat Döviz
%0.1

Kıymetli Madenler
%5.13

Yabancı Borsa Yatırım Fonları
%70.16

Yatırım Fonları Katılma Payları
%2.53

BYF Katılma Payları
%7.77

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.05

Diğer Tefas
%2.65

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...