DLY - DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.13

Son Bir Hafta
%0.91

Son Bir Ay
%4.25

Son Üç Ay
%13.12

Son Bir Yıl
%47.50

Son Üç Yıl
%113.08

Son Beş Yıl
%174.72
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%0.26

Finansman Bonosu
%6.56

Özel Sektör Tahvili
%1.22

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%0.12

Takasbank Para Piyasası
%4.25

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%0.12

Mevduat TL
%36.86

Katılma Hesabı TL
%2.49

Ters Repo
%48.12

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...