DKH - DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-1.09

Son Bir Hafta
%2.13

Son Bir Ay
%9.86

Son Üç Ay
%20.67

Son Bir Yıl
%0.00

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%88.72

Katılma Hesabı TL
%11.28

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...