DBZ - DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.21

Son Bir Hafta
%0.91

Son Bir Ay
%3.92

Son Üç Ay
%11.88

Son Bir Yıl
%44.86

Son Üç Yıl
%108.42

Son Beş Yıl
%168.99
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%2.42

Finansman Bonosu
%55.59

Özel Sektör Tahvili
%23.85

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%1.93

Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
%4

Mevduat TL
%1.03

Ters Repo
%5.92

Yatırım Fonları Katılma Payları
%0.12

Diğer Tefas
%5.14

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...