DBZ - DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.09

Son Bir Hafta
%0.75

Son Bir Ay
%3.42

Son Üç Ay
%10.32

Son Bir Yıl
%36.49

Son Üç Yıl
%92.72

Son Beş Yıl
%149.81
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%3.84

Finansman Bonosu
%58.06

Özel Sektör Tahvili
%17.73

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%2.18

Takasbank Para Piyasası
%0.7

Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
%3.75

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%1.08

Mevduat TL
%0.45

Ters Repo
%6.97

Yatırım Fonları Katılma Payları
%0.11

Diğer Tefas
%5.13

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...