DBB - DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.01

Son Bir Hafta
%0.53

Son Bir Ay
%2.98

Son Üç Ay
%9.50

Son Bir Yıl
%25.58

Son Üç Yıl
%90.47

Son Beş Yıl
%140.96
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%28.72

Finansman Bonosu
%44.65

Özel Sektör Tahvili
%12.74

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%1.71

Takasbank Para Piyasası
%4.97

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%1.92

Mevduat TL
%4.47

Diğer Tefas
%0.82

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...