CVA - AK PORTFÖY ÖPY SEKİZİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.08

Son Bir Hafta
%0.73

Son Bir Ay
%3.43

Son Üç Ay
%10.92

Son Bir Yıl
%34.96

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%2.31

Devlet Tahvili
%17.91

Finansman Bonosu
%11.91

Özel Sektör Tahvili
%18.75

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%1.42

Mevduat TL
%41.29

Ters Repo
%4.83

Yatırım Fonları Katılma Payları
%1.44

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.14

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...