CHO - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%2.04

Son Bir Hafta
%0.87

Son Bir Ay
%17.54

Son Üç Ay
%42.83

Son Bir Yıl
%146.68

Son Üç Yıl
%1,040.05

Son Beş Yıl
%1,855.99
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%84.53

Özel Sektör Tahvili
%0.92

Takasbank Para Piyasası
%3.19

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%0.5

Yatırım Fonları Katılma Payları
%1.65

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%1.86

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%5.64

Diğer Tefas
%1.71

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...