CHN - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%1.15

Son Bir Hafta
%5.02

Son Bir Ay
%10.71

Son Üç Ay
%28.76

Son Bir Yıl
%128.05

Son Üç Yıl
%505.02

Son Beş Yıl
%788.27
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%76.86

Devlet Tahvili
%0.96

Finansman Bonosu
%1.37

Özel Sektör Tahvili
%2.21

Takasbank Para Piyasası
%0.12

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%0.13

Mevduat TL
%4.29

Ters Repo
%4.59

Yatırım Fonları Katılma Payları
%3.07

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%5.09

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%1.31

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...