CHN - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.19

Son Bir Hafta
%-1.34

Son Bir Ay
%0.45

Son Üç Ay
%0.71

Son Bir Yıl
%55.79

Son Üç Yıl
%355.24

Son Beş Yıl
%541.45
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%76.86

Devlet Tahvili
%0.96

Finansman Bonosu
%1.37

Özel Sektör Tahvili
%2.21

Takasbank Para Piyasası
%0.12

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%0.13

Mevduat TL
%4.29

Ters Repo
%4.59

Yatırım Fonları Katılma Payları
%3.07

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%5.09

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%1.31

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...