CHM - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.18

Son Bir Hafta
%4.54

Son Bir Ay
%11.91

Son Üç Ay
%24.28

Son Bir Yıl
%163.77

Son Üç Yıl
%834.10

Son Beş Yıl
%1,684.02
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%79.41

Devlet Tahvili
%0.93

Özel Sektör Tahvili
%-0.01

Takasbank Para Piyasası
%0.65

Ters Repo
%12.02

Yatırım Fonları Katılma Payları
%1.23

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%3.66

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%2.11

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...