CHL - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.16

Son Bir Hafta
%0.99

Son Bir Ay
%4.20

Son Üç Ay
%12.25

Son Bir Yıl
%46.60

Son Üç Yıl
%109.84

Son Beş Yıl
%173.90
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%26.83

Hazine Bonosu
%1.85

Finansman Bonosu
%34.13

Özel Sektör Tahvili
%0.06

Takasbank Para Piyasası
%9.64

Mevduat TL
%20.37

Katılma Hesabı TL
%4.11

Diğer Tefas
%3.01

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...