CHK - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.27

Son Bir Hafta
%-0.19

Son Bir Ay
%3.24

Son Üç Ay
%10.22

Son Bir Yıl
%43.84

Son Üç Yıl
%135.38

Son Beş Yıl
%211.75
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%3.67

Devlet Tahvili
%61.38

Finansman Bonosu
%5

Özel Sektör Tahvili
%5.24

Takasbank Para Piyasası
%0.01

Mevduat TL
%3.73

Mevduat Döviz
%4.08

Katılma Hesabı TL
%2.46

Ters Repo
%8.13

Yatırım Fonları Katılma Payları
%1.95

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%0.81

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%1.54

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%1.24

Diğer Tefas
%0.76

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...