CHI - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.02

Son Bir Hafta
%3.59

Son Bir Ay
%9.69

Son Üç Ay
%20.01

Son Bir Yıl
%122.38

Son Üç Yıl
%585.55

Son Beş Yıl
%1,209.19
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%65.16

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%2.3

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%23.28

Katılma Hesabı TL
%1.86

Katılma Hesabı Döviz
%5.49

Yatırım Fonları Katılma Payları
%0.88

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%1.03

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...