CHI - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.25

Son Bir Hafta
%-1.12

Son Bir Ay
%1.95

Son Üç Ay
%7.65

Son Bir Yıl
%54.57

Son Üç Yıl
%487.33

Son Beş Yıl
%910.73
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%65.16

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%2.3

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%23.28

Katılma Hesabı TL
%1.86

Katılma Hesabı Döviz
%5.49

Yatırım Fonları Katılma Payları
%0.88

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%1.03

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...