CHD - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.60

Son Bir Hafta
%1.23

Son Bir Ay
%13.22

Son Üç Ay
%14.61

Son Bir Yıl
%109.00

Son Üç Yıl
%844.62

Son Beş Yıl
%1,881.07
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%88.54

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%0.31

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%3.49

Katılma Hesabı TL
%5.32

Katılma Hesabı Döviz
%0.79

Yatırım Fonları Katılma Payları
%0.04

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%0.08

Diğer Tefas
%1.43

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...