CHC - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.06

Son Bir Hafta
%1.09

Son Bir Ay
%4.08

Son Üç Ay
%20.28

Son Bir Yıl
%89.96

Son Üç Yıl
%224.09

Son Beş Yıl
%345.05
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%22.67

Hazine Bonosu
%17.29

Finansman Bonosu
%14.71

Özel Sektör Tahvili
%7.86

Takasbank Para Piyasası
%7.13

Mevduat TL
%11.65

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%2.69

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%6.34

Diğer Tefas
%9.66

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...