CHC - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.17

Son Bir Hafta
%1.12

Son Bir Ay
%4.65

Son Üç Ay
%12.76

Son Bir Yıl
%53.65

Son Üç Yıl
%156.45

Son Beş Yıl
%243.21
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%22.67

Hazine Bonosu
%17.29

Finansman Bonosu
%14.71

Özel Sektör Tahvili
%7.86

Takasbank Para Piyasası
%7.13

Mevduat TL
%11.65

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%2.69

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%6.34

Diğer Tefas
%9.66

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...