CHA - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.19

Son Bir Hafta
%1.61

Son Bir Ay
%4.41

Son Üç Ay
%25.01

Son Bir Yıl
%118.98

Son Üç Yıl
%784.51

Son Beş Yıl
%1,360.98
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%74.63

Finansman Bonosu
%0.86

Özel Sektör Tahvili
%2.36

Takasbank Para Piyasası
%9.26

Yatırım Fonları Katılma Payları
%2.44

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%1.19

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%6.65

Diğer Tefas
%2.61

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...