CHA - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.86

Son Bir Hafta
%2.18

Son Bir Ay
%8.16

Son Üç Ay
%16.92

Son Bir Yıl
%83.89

Son Üç Yıl
%520.69

Son Beş Yıl
%904.46
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%74.63

Finansman Bonosu
%0.86

Özel Sektör Tahvili
%2.36

Takasbank Para Piyasası
%9.26

Yatırım Fonları Katılma Payları
%2.44

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%1.19

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%6.65

Diğer Tefas
%2.61

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...