CFY - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.39

Son Bir Hafta
%0.91

Son Bir Ay
%3.93

Son Üç Ay
%11.22

Son Bir Yıl
%41.89

Son Üç Yıl
%105.58

Son Beş Yıl
%165.92
Loading...
Yükleniyor...
Özel Sektör Kira Sertifikaları
%9.93

Katılma Hesabı TL
%87.73

Diğer Tefas
%2.34

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...