CFC - QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.05

Son Bir Hafta
%1.70

Son Bir Ay
%5.15

Son Üç Ay
%16.22

Son Bir Yıl
%51.28

Son Üç Yıl
%150.96

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%4.31

Devlet Tahvili
%57.69

Finansman Bonosu
%18.13

Özel Sektör Tahvili
%8.67

Takasbank Para Piyasası
%4.69

Yatırım Fonları Katılma Payları
%1.08

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%1.77

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%1.89

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.38

Diğer Tefas
%1.39

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...