BUL - AKTİF PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.00

Son Bir Hafta
%-0.07

Son Bir Ay
%0.00

Son Üç Ay
%0.00

Son Bir Yıl
%0.00

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%73.08

Yatırım Fonları Katılma Payları
%23.67

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%3.25

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...