BPU - BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.14

Son Bir Hafta
%0.34

Son Bir Ay
%1.36

Son Üç Ay
%7.16

Son Bir Yıl
%99.18

Son Üç Yıl
%318.17

Son Beş Yıl
%588.44
Loading...
Yükleniyor...
Kamu Dış Borçlanma Araçları
%83.89

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
%2.31

Takasbank Para Piyasası
%0.91

Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
%9.33

Yatırım Fonları Katılma Payları
%2.64

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.92

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...