BPU - BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.37

Son Bir Hafta
%0.89

Son Bir Ay
%4.56

Son Üç Ay
%11.45

Son Bir Yıl
%69.53

Son Üç Yıl
%276.49

Son Beş Yıl
%576.54
Loading...
Yükleniyor...
Kamu Dış Borçlanma Araçları
%83.89

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
%2.31

Takasbank Para Piyasası
%0.91

Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
%9.33

Yatırım Fonları Katılma Payları
%2.64

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.92

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...