BPS - BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.81

Son Bir Hafta
%2.69

Son Bir Ay
%10.12

Son Üç Ay
%17.26

Son Bir Yıl
%109.50

Son Üç Yıl
%593.42

Son Beş Yıl
%1,471.60
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%80.32

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%8.89

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%6.4

Katılma Hesabı TL
%2.83

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%1.56

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...