BPS - BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.00

Son Bir Hafta
%2.58

Son Bir Ay
%11.82

Son Üç Ay
%14.40

Son Bir Yıl
%141.96

Son Üç Yıl
%663.83

Son Beş Yıl
%1,740.45
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%80.32

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%8.89

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%6.4

Katılma Hesabı TL
%2.83

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%1.56

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...