BPO - BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.16

Son Bir Hafta
%2.92

Son Bir Ay
%11.31

Son Üç Ay
%16.75

Son Bir Yıl
%137.21

Son Üç Yıl
%532.74

Son Beş Yıl
%1,047.29
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%72.48

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%6.77

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%13.82

Katılma Hesabı TL
%4.73

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%2.2

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...