BPO - BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.21

Son Bir Hafta
%-1.53

Son Bir Ay
%0.67

Son Üç Ay
%1.36

Son Bir Yıl
%78.78

Son Üç Yıl
%432.63

Son Beş Yıl
%787.16
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%72.48

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%6.77

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%13.82

Katılma Hesabı TL
%4.73

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%2.2

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...