BPG - BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.32

Son Bir Hafta
%3.10

Son Bir Ay
%4.31

Son Üç Ay
%4.44

Son Bir Yıl
%22.94

Son Üç Yıl
%87.93

Son Beş Yıl
%160.95
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%3.62

Devlet Tahvili
%58.8

Finansman Bonosu
%3.73

Özel Sektör Tahvili
%16.68

Mevduat TL
%7.4

Yatırım Fonları Katılma Payları
%2.35

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%6.84

Diğer Tefas
%0.58

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...