BPG - BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.14

Son Bir Hafta
%1.04

Son Bir Ay
%4.47

Son Üç Ay
%7.17

Son Bir Yıl
%36.33

Son Üç Yıl
%117.71

Son Beş Yıl
%198.08
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%3.62

Devlet Tahvili
%58.8

Finansman Bonosu
%3.73

Özel Sektör Tahvili
%16.68

Mevduat TL
%7.4

Yatırım Fonları Katılma Payları
%2.35

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%6.84

Diğer Tefas
%0.58

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...