BPF - BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.42

Son Bir Hafta
%1.83

Son Bir Ay
%5.79

Son Üç Ay
%9.53

Son Bir Yıl
%52.30

Son Üç Yıl
%149.38

Son Beş Yıl
%247.51
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%3.95

Devlet Tahvili
%51.42

Finansman Bonosu
%3.93

Özel Sektör Tahvili
%21.35

Mevduat TL
%10.42

Yatırım Fonları Katılma Payları
%2.37

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%4.63

Diğer Tefas
%1.93

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...