BPC - BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.39

Son Bir Hafta
%1.49

Son Bir Ay
%7.67

Son Üç Ay
%13.50

Son Bir Yıl
%42.58

Son Üç Yıl
%170.75

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%13.23

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%71.93

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%4.43

Katılma Hesabı TL
%10.41

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...