BNS - BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.32

Son Bir Hafta
%-0.48

Son Bir Ay
%3.82

Son Üç Ay
%13.45

Son Bir Yıl
%59.40

Son Üç Yıl
%232.09

Son Beş Yıl
%347.92
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%26.88

Devlet Tahvili
%60.74

Hazine Bonosu
%1.45

Finansman Bonosu
%0.3

Özel Sektör Tahvili
%3.25

Mevduat TL
%5.81

Diğer Tefas
%1.57

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...