BNB - BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.36

Son Bir Hafta
%1.18

Son Bir Ay
%4.93

Son Üç Ay
%11.05

Son Bir Yıl
%44.47

Son Üç Yıl
%128.17

Son Beş Yıl
%212.29
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%2.85

Finansman Bonosu
%2.47

Özel Sektör Tahvili
%36.35

Kamu Dış Borçlanma Araçları
%10.63

Takasbank Para Piyasası
%0.08

Mevduat TL
%16.45

Ters Repo
%2.35

Yatırım Fonları Katılma Payları
%19.86

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%4.81

Diğer Tefas
%4.15

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...