BNB - BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.17

Son Bir Hafta
%0.28

Son Bir Ay
%4.07

Son Üç Ay
%11.84

Son Bir Yıl
%46.78

Son Üç Yıl
%145.76

Son Beş Yıl
%236.76
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%2.85

Finansman Bonosu
%2.47

Özel Sektör Tahvili
%36.35

Kamu Dış Borçlanma Araçları
%10.63

Takasbank Para Piyasası
%0.08

Mevduat TL
%16.45

Ters Repo
%2.35

Yatırım Fonları Katılma Payları
%19.86

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%4.81

Diğer Tefas
%4.15

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...