BIH - A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.55

Son Bir Hafta
%2.91

Son Bir Ay
%10.03

Son Üç Ay
%19.85

Son Bir Yıl
%0.00

Son Üç Yıl
%0.00

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%87.99

Mevduat TL
%0.45

Ters Repo
%0.51

Yatırım Fonları Katılma Payları
%1.81

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%9.24

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...