BGP - AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.10

Son Bir Hafta
%0.72

Son Bir Ay
%3.01

Son Üç Ay
%9.03

Son Bir Yıl
%32.39

Son Üç Yıl
%87.45

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%0.15

Finansman Bonosu
%17.49

Özel Sektör Tahvili
%10.42

Takasbank Para Piyasası
%15.9

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%2.08

Mevduat TL
%34.9

Katılma Hesabı TL
%3.06

Ters Repo
%16

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...