BEF - BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.41

Son Bir Hafta
%-1.86

Son Bir Ay
%-5.89

Son Üç Ay
%2.15

Son Bir Yıl
%79.82

Son Üç Yıl
%412.42

Son Beş Yıl
%831.17
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%60.06

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%13.85

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%16.5

Katılma Hesabı TL
%0.93

Yatırım Fonları Katılma Payları
%6.61

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%2.05

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...