AVY - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.71

Son Bir Hafta
%0.05

Son Bir Ay
%4.93

Son Üç Ay
%16.70

Son Bir Yıl
%90.88

Son Üç Yıl
%439.19

Son Beş Yıl
%675.47
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%41.81

Devlet Tahvili
%11.33

Finansman Bonosu
%1.71

Özel Sektör Tahvili
%13.01

Takasbank Para Piyasası
%0.48

Mevduat TL
%1.28

Kıymetli Madenler
%16.06

Yatırım Fonları Katılma Payları
%2.7

BYF Katılma Payları
%3.12

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%1.81

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%3.26

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%3.43

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...