AVY - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.67

Son Bir Hafta
%1.77

Son Bir Ay
%7.29

Son Üç Ay
%8.22

Son Bir Yıl
%67.25

Son Üç Yıl
%357.70

Son Beş Yıl
%526.59
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%41.81

Devlet Tahvili
%11.33

Finansman Bonosu
%1.71

Özel Sektör Tahvili
%13.01

Takasbank Para Piyasası
%0.48

Mevduat TL
%1.28

Kıymetli Madenler
%16.06

Yatırım Fonları Katılma Payları
%2.7

BYF Katılma Payları
%3.12

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%1.81

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%3.26

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%3.43

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...