AVK - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.13

Son Bir Hafta
%0.54

Son Bir Ay
%2.49

Son Üç Ay
%11.57

Son Bir Yıl
%10.73

Son Üç Yıl
%74.40

Son Beş Yıl
%127.05
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%73.79

Finansman Bonosu
%2.99

Özel Sektör Tahvili
%9.44

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%2.76

Mevduat TL
%0.59

Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları
%2.88

Yatırım Fonları Katılma Payları
%2.99

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%1.24

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%2.64

Diğer Tefas
%0.68

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...