AVE - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.18

Son Bir Hafta
%1.82

Son Bir Ay
%7.77

Son Üç Ay
%8.80

Son Bir Yıl
%102.13

Son Üç Yıl
%643.61

Son Beş Yıl
%1,001.64
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%87.49

Devlet Tahvili
%3.9

Özel Sektör Tahvili
%0.23

Takasbank Para Piyasası
%0.73

Mevduat TL
%1.07

Ters Repo
%1.15

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%1.08

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%2.55

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%1.8

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...