AVD - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.39

Son Bir Hafta
%2.88

Son Bir Ay
%5.49

Son Üç Ay
%10.52

Son Bir Yıl
%56.62

Son Üç Yıl
%462.42

Son Beş Yıl
%625.36
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%43.69

Devlet Tahvili
%12.41

Finansman Bonosu
%1.35

Özel Sektör Tahvili
%12.42

Takasbank Para Piyasası
%0.24

Mevduat TL
%0.33

Kıymetli Madenler
%16.31

Yatırım Fonları Katılma Payları
%2.46

BYF Katılma Payları
%2.96

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%1.9

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%2.97

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%2.96

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...