AVD - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%-0.74

Son Bir Hafta
%-0.68

Son Bir Ay
%3.42

Son Üç Ay
%9.66

Son Bir Yıl
%67.39

Son Üç Yıl
%380.01

Son Beş Yıl
%520.42
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%43.69

Devlet Tahvili
%12.41

Finansman Bonosu
%1.35

Özel Sektör Tahvili
%12.42

Takasbank Para Piyasası
%0.24

Mevduat TL
%0.33

Kıymetli Madenler
%16.31

Yatırım Fonları Katılma Payları
%2.46

BYF Katılma Payları
%2.96

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%1.9

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%2.97

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%2.96

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...