ATE - ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%2.24

Son Bir Hafta
%-1.26

Son Bir Ay
%7.41

Son Üç Ay
%12.92

Son Bir Yıl
%138.47

Son Üç Yıl
%953.05

Son Beş Yıl
%1,400.90
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%92.04

Ters Repo
%7.07

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.89

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...