ANP - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%1.81

Son Bir Hafta
%0.30

Son Bir Ay
%7.51

Son Üç Ay
%18.95

Son Bir Yıl
%104.88

Son Üç Yıl
%511.98

Son Beş Yıl
%736.66
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%68.22

Devlet Tahvili
%15.8

Özel Sektör Tahvili
%0.21

Mevduat TL
%7.91

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%1.67

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%2.62

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%3.57

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...