AMG - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.23

Son Bir Hafta
%0.41

Son Bir Ay
%2.39

Son Üç Ay
%5.64

Son Bir Yıl
%60.51

Son Üç Yıl
%322.60

Son Beş Yıl
%635.13
Loading...
Yükleniyor...
Döviz Kamu İç Borçlanma Araçları
%1.71

Özel Sektör Tahvili
%0.14

Kamu Dış Borçlanma Araçları
%89.61

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
%3.17

Takasbank Para Piyasası
%0.02

Mevduat Döviz
%4.9

Ters Repo
%0.39

Yatırım Fonları Katılma Payları
%0.06

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...