ALJ - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%2.73

Son Bir Hafta
%3.54

Son Bir Ay
%6.61

Son Üç Ay
%33.50

Son Bir Yıl
%169.47

Son Üç Yıl
%1,006.72

Son Beş Yıl
%1,547.74
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%79.26

Devlet Tahvili
%2.18

Özel Sektör Tahvili
%0.06

Takasbank Para Piyasası
%3.15

Mevduat TL
%2.87

Ters Repo
%3.15

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%0.9

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%5.61

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%2.82

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...