AHL - ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.95

Son Bir Hafta
%3.62

Son Bir Ay
%9.50

Son Üç Ay
%37.73

Son Bir Yıl
%156.52

Son Üç Yıl
%1,296.73

Son Beş Yıl
%1,951.36
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%74.68

Devlet Tahvili
%0.15

Ters Repo
%7.33

Kıymetli Madenler Cinsinden BFY
%0.69

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%2.1

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%3.66

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%11.39

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...