AHC - ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.44

Son Bir Hafta
%1.02

Son Bir Ay
%4.31

Son Üç Ay
%11.41

Son Bir Yıl
%42.96

Son Üç Yıl
%124.30

Son Beş Yıl
%190.83
Loading...
Yükleniyor...
Finansman Bonosu
%50.19

Özel Sektör Tahvili
%33.34

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%0.89

Takasbank Para Piyasası
%0.57

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%0.11

Mevduat TL
%1.93

Ters Repo
%2.06

Yatırım Fonları Katılma Payları
%0.01

Gayrimenkul Yatırım Fon Katılma Payları
%5

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%5.76

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.14

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...