AGE - ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.20

Son Bir Hafta
%1.48

Son Bir Ay
%4.85

Son Üç Ay
%17.05

Son Bir Yıl
%46.92

Son Üç Yıl
%270.23

Son Beş Yıl
%460.68
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%28.69

Kamu Kira Sertifikaları (TL)
%61.01

Özel Sektör Kira Sertifikaları
%0.24

Katılma Hesabı TL
%10.06

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...