AGC - AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.44

Son Bir Hafta
%1.17

Son Bir Ay
%2.65

Son Üç Ay
%6.66

Son Bir Yıl
%34.20

Son Üç Yıl
%260.32

Son Beş Yıl
%455.10
Loading...
Yükleniyor...
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
%8

Takasbank Para Piyasası
%8.66

Mevduat TL
%2.77

Yabancı Kamu Borçlanma Araçları
%76.77

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%3.8

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...