AGC - AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.20

Son Bir Hafta
%1.05

Son Bir Ay
%0.76

Son Üç Ay
%8.06

Son Bir Yıl
%68.71

Son Üç Yıl
%252.98

Son Beş Yıl
%0.00
Loading...
Yükleniyor...
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
%16.11

Mevduat TL
%5.74

Yabancı Kamu Borçlanma Araçları
%75.47

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%2.68

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...