AG2 - ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.40

Son Bir Hafta
%1.38

Son Bir Ay
%3.76

Son Üç Ay
%8.13

Son Bir Yıl
%41.81

Son Üç Yıl
%279.75

Son Beş Yıl
%525.59
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%6.28

Finansman Bonosu
%12.52

Özel Sektör Tahvili
%1.92

Kamu Dış Borçlanma Araçları
%56.36

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
%13.96

Ters Repo
%1.25

Yabancı Kamu Borçlanma Araçları
%6.62

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%1.09

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...