AG2 - ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.24

Son Bir Hafta
%1.39

Son Bir Ay
%3.65

Son Üç Ay
%11.47

Son Bir Yıl
%81.48

Son Üç Yıl
%283.05

Son Beş Yıl
%497.01
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%6.28

Finansman Bonosu
%12.52

Özel Sektör Tahvili
%1.92

Kamu Dış Borçlanma Araçları
%56.36

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
%13.96

Ters Repo
%1.25

Yabancı Kamu Borçlanma Araçları
%6.62

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%1.09

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...