AFJ - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.23

Son Bir Hafta
%1.38

Son Bir Ay
%4.20

Son Üç Ay
%13.67

Son Bir Yıl
%71.74

Son Üç Yıl
%190.92

Son Beş Yıl
%287.54
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%24.7

Finansman Bonosu
%20.75

Özel Sektör Tahvili
%31.47

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%8.01

Yatırım Fonları Katılma Payları
%12

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%1.58

Diğer Tefas
%1.49

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...