AEN - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.60

Son Bir Hafta
%-0.08

Son Bir Ay
%3.98

Son Üç Ay
%14.78

Son Bir Yıl
%83.57

Son Üç Yıl
%182.44

Son Beş Yıl
%266.57
Loading...
Yükleniyor...
Hisse Senedi
%4.36

Devlet Tahvili
%14.21

Finansman Bonosu
%31.25

Özel Sektör Tahvili
%25.97

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%0.16

Takasbank Para Piyasası
%0.02

Mevduat TL
%17.71

Ters Repo
%1.07

Yatırım Fonları Katılma Payları
%5.15

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%0.1

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...