AEK - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.26

Son Bir Hafta
%1.51

Son Bir Ay
%4.96

Son Üç Ay
%12.56

Son Bir Yıl
%57.96

Son Üç Yıl
%203.06

Son Beş Yıl
%323.90
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%51.24

Finansman Bonosu
%4.88

Özel Sektör Tahvili
%21.27

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%1.4

Mevduat TL
%0.09

Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları
%4.96

Yatırım Fonları Katılma Payları
%13.13

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%0.87

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%1.89

Diğer Tefas
%0.27

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...