AEK - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.12

Son Bir Hafta
%0.71

Son Bir Ay
%3.54

Son Üç Ay
%10.36

Son Bir Yıl
%44.08

Son Üç Yıl
%143.44

Son Beş Yıl
%246.46
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%51.24

Finansman Bonosu
%4.88

Özel Sektör Tahvili
%21.27

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%1.4

Mevduat TL
%0.09

Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları
%4.96

Yatırım Fonları Katılma Payları
%13.13

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%0.87

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%1.89

Diğer Tefas
%0.27

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...