AEG - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Loading...
Yükleniyor...
Son Bir Gün
%0.10

Son Bir Hafta
%1.41

Son Bir Ay
%4.78

Son Üç Ay
%16.47

Son Bir Yıl
%76.13

Son Üç Yıl
%187.76

Son Beş Yıl
%283.77
Loading...
Yükleniyor...
Devlet Tahvili
%6.53

Finansman Bonosu
%20.14

Özel Sektör Tahvili
%34.48

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
%7.62

Takasbank Para Piyasası
%6.22

Mevduat TL
%1.54

Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları
%3

Yatırım Fonları Katılma Payları
%13.04

Girişim Sermayesi Yatırım Fon Katılma Payları
%3.73

Vadei İşlemler Nakit Teminatları
%1.59

Diğer Tefas
%2.11

Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...
Loading...
Yükleniyor...